Cố định bên ngoài

Giới thiệu giải pháp hiệu quả về chi phí của chúng tôi để điều trị gãy xương bao gồm Arbutus Hex Drill cùng với đầy đủ các cấy ghép cố định bên ngoài trong một bộ dễ sử dụng

Tài liệu quảng cáo và tài nguyên tải xuống

Tài liệu gói định hình bên ngoài Medaid