खण्ड प्लेटि Inst इन्स्ट्रुमेन्ट सेट्स

हाम्रो सानो, आधारभूत र क्ल्याम्प्स टुक्राgment्ग पूर्ण सेटको साथ साथै हामीले हाम्रा स्लिमिड डाउन इन्सस्ट्रेंमेन्ट सेटहरू पनि विकसित गरेका छौं जसले प्लेट्स र स्क्रू इम्प्लान्ट गर्न पर्याप्त इन्स्ट्रुमेन्ट समावेश गर्दछ, जबकि लागत न्यूनतममा राख्ने।

ब्रोशर र संसाधन डाउनलोडहरू

अनिवार्यहरू ठूलो क्ल्याम्प सेट

अनिवार्यहरू ठूलो इन्स्ट्रुमेन्ट सेट

अनिवार्य सानो क्ल्याम्प सेट

अनिवार्य सानो इन्स्ट्रुमेन्ट सेट