Một phần của gia đình quốc tế viện trợ y tế

Điều kiện chỉnh hình và điều trị của họ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) là một trong những ‘Cô bé Lọ Lem’ của chăm sóc y tế và thực sự phẫu thuật, một tình huống có thể dẫn đến một đời của khuyết tật và đau đớn. Đáng ngạc nhiên, điều này không nhất thiết phải do thiếu khả năng phẫu thuật, nhưng thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ và chuỗi cung ứng đáng tin cậy, thông tin. Tại Orthopaedics International, một phần của gia đình Medical Aid International, chúng tôi đã làm việc siêng năng với các đối tác của mình để phát triển các giải pháp phù hợp với LMICs. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cách tiếp cận bền vững, toàn diện, để cung cấp thiết bị chỉnh hình chất lượng và cấy ghép, cùng với một gói đào tạo toàn diện để cung cấp một giải pháp làm việc lâu dài

Sản phẩm hông

Sản phẩm đầu gối

Chấn thương

Cố định bên ngoài

Bộ dụng cụ mạ mảnh

Arbutus khoan